• IT Service Management2

Organisaties richten zich meer op hun core business en willen de IT steeds meer betrekken vanuit een leverancier
(bijvoorbeeld via de Cloud). Een prima gedachte maar dit betekent wel dat de ou in een andere rol terecht komt.
Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden vanaf de aanbesteding tot en met de inrichting van de regie. Indien gewenst
kunnen wij ook de regierol volledig uit handen nemen.