NPO

Over NPO
De publieke omroep is van en voor iedereen. De publieke omroep bindt de Nederlandse samenleving met programma's die informeren,
inspireren en amuseren. De NPO vormt op grond van de Mediawet het bestuur en bepaalt de strategie en de programmering in samenwerking
met de omroepen. De Directie DDU van de NPO zorgt voor uitzending en distributie van de programma’s via TV, Radio en Online diensten.

Marcel Collette, Manager Informatiesystemen bij de NPO DDU, verantwoordelijk voor het optimaliseren en doorontwikkelen van de (informatie)
systemen, heeft bij Fencer een ITIL Service Manager training gevolgd. Tijdens deze training heeft Marcel veel opgestoken en vond hij de vele
praktijk cases ter onderbouwing van de theorie erg inspirerend. Dit is de reden dat Marcel altijd contact is blijven houden met Fencer.

Meer informatie over de NPO is te vinden op www.npo.nl

NPO vóór Fencer
Op dit moment loopt er een 5-jarig programma binnen de NPO waarbij diverse uitzendkavels naar de markt zijn gegaan c.q. nog gaan waardoor de
regiefunctie binnen de NPO sterk toeneemt zonder dat de capaciteit daarvoor even sterk meegroeit. Kortom een behoorlijk veranderingstraject.
De behoefte aan een eenduidige structuur is daarmee nog noodzakelijker geworden. De nieuwe werkzaamheden vergen extra begeleiding en een andere
zienswijze. De vraag die aan Fencer is gesteld is om de service managers  te coachen op individuele basis, aangevuld met centrale groepssessies
(de workshops). Gezien de eerdere goede ervaringen met ons dacht Marcel direct aan Fencer om deze klus met hen te klaren.

Welk resultaat is er bereikt?
Er is weer veel energie binnen het team. Voor de komst van Fencer lag de nadruk op de specifieke kennis die een service manager van een platform heeft.
Hierdoor ontstond het gevoel bij service managers er alleen voor te staan. Door het traject met Fencer is nu veel meer focus gebracht op de vele
overeenkomsten tussen de drie platformen. Men kan elkaar versterken en elkaar helpen om uiteindelijk tot nog betere dienstverlening te komen.

“Fencer heeft  geholpen om tot dit inzicht te komen”. De sessies zoals die bij Fencer zijn georganiseerd zijn inmiddels vast geïmplementeerd binnen het team
van de NPO om de focus scherp te houden. “Het is een vliegwiel wat steeds harder gaat draaien, er komt veel energie uit en leidt nu al tot goede resultaten”.

Over Fencer
Citaat NPO: “Sterk is het vermogen van de service managers om ons uit te dagen maar zij drijven het niet op de spits, we worden niet in een keurslijf gedrongen”.
De bekende spiegel wordt voorgehouden. Bij het bedrijf Fencer denkt Marcel aan professionaliteit, kundigheid, informele sfeer, warm, aardige en vooral betrokken mensen.

Meer informatie over Fencer en de diensten die Fencer aanbiedt, kunt u vinden op de website.