De toegevoegde waarde van Fencer

In verband met alle veranderingen binnen het sociaal domein krijgen de gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden naar
zich toe geschoven vanuit de Overheid. Gemeente Schagen krijgt er als extra onderdeel RAKC (Regionaal, Administratie- en
Kenniscentrum) bij. Dit vraagt om een flexibele infrastructuur. Gemeente Schagen heeft om deze redenen gekozen voor een
virtuele desktop omgeving.

De opdracht voor de virtuele desktop omgeving (VDI) is aan de hand van een Europese aanbesteding in de markt gezet. 
Gemeente Schagen zocht een partij die hierbij kon ondersteunen bij de opzet en uitvoering van deze tender.

“ De klik met Fencer was er snel. Fencer kwam met goede ideeën en daarom hebben zij de opdracht gekregen”.

De heren Willem Stoop (Adviseur Automatisering) en Rick Ruimveld (Adviseur Informatiemanagement) van de Gemeente Schagen
vertellen over het verloop van het traject*.

De aanpak van Fencer?
Fencer is op het gebied van technische ondersteuning sterk. Zo maakte een engineer onderdeel uit van het aanbestedingsteam.
Deze engineer heeft de zaken rondom de techniek en licenties goed uitgezocht en in kaart gebracht. Met de ondersteuning van
de kennis en ervaring van de Service Managers is het hele bestek gedegen opgezet en uitgewerkt. De meerwaarde van Fencer zit
vooral in het advies en de begeleiding omtrent het gehele traject van de aanbesteding tot aan de plaatsing op TenderNed.

“Communicatie en inlevingsvermogen gedurende het traject, was uitstekend”.

Gemeente Schagen had het volste  vertrouwen dat het traject tot een goed einde gebracht kon worden. Gemeente Schagen:
“ Snel schakelen gedurende het traject is nodig. Korte communicatielijnen waardoor je direct de antwoorden krijgt op allerlei vragen.
Dat is prettig samenwerken“. De technische engineer kreeg ook direct het vertrouwen in het ICT team, hij paste goed tussen de ICT collega’s.

“Fencer heeft dat vertrouwen waargemaakt. - Tijdens de spannendste momenten in het traject, liet Fencer het niet afweten.”

De toekomst
Ook in de toekomst verwacht Gemeente Schagen bij dergelijke trajecten weer een partij in te schakelen. Het is zo specifiek, dus is het prettig
om een betrouwbare partner erbij te hebben. Nog een voordeel van het werken met Fencer is de manier waarop zij het aanpakken. Dit geeft
ook de gelegenheid om zelf ervaring op te doen, je spart met elkaar en deelt de kennis. Het Fencer team vult elkaar goed aan met kennis over
inkoop, het opstellen van de benodigde documenten, de technische kennis en de te volgen procedures.

Gemeente Schagen kan de goede dienstverlening van Fencer van harte aanbevelen!

*Meer informatie over Schagen is te vinden op www.schagen.nl
**Meer informatie over Fencer en de diensten die Fencer aanbiedt, kunt u vinden op de website.

Fencer heeft het vertrouwen waargemaakt. Tijdens de spannendste momenten in het traject, liet Fencer het niet afweten